Vår personvern

Vi respekterer din rett til personvern. Besøkende anbefaler at hver gang de besøker et nettsted, kan to generelle nivåer av informasjon om deres besøk beholdes. Første nivå består av statistisk og annen analytisk informasjon samlet på en samlet og ikke-individuell spesifikk basis for alle nettlesere som besøker nettstedet. Den andre er informasjon som er personlig eller spesiell for en bestemt besøkende som bevisst velger å gi den informasjonen.

Statistisk og analytisk informasjon gir generell og ikke individuelt spesifikk informasjon om antall personer som besøker dette nettstedet; Antall personer som kommer tilbake til dette nettstedet; sidene de besøker hvor de var før de kom til dette nettstedet og siden på stedet der de forlot. Denne informasjonen hjelper oss med å overvåke trafikken på vår nettside slik at vi klarer å håndtere nettstedets kapasitet og effektivitet. Det hjelper oss også til å forstå hvilke deler av dette nettstedet som er mest populære og generelt å vurdere brukerens oppførsel og egenskaper for å måle interesse for og bruk av de ulike områdene på nettstedet.

Gjennom denne nettsiden kan du ha mulighet til å sende oss informasjon, for eksempel via “registrerings” sider eller et annet område der du kan sende e-post, gi tilbakemelding, etc. Ved å velge å delta i disse, vil du gi oss med noen grad av personlig informasjon knyttet til deg. Denne informasjonen blir bare brukt av dette nettstedet for:

formålene som det ble gitt av deg;
verifikasjonsformål og statistisk analyse; og
markedsførings- og administrasjonsformål.